Alles over zwemles!

Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. De basis van leren zwemmen is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. De Sypel is licentiehouder van het Nationale Zwem-ABC.

De eerste reeks zwemlessen

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Er wordt veel aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan. Deze vaardigheden leert een kind om zich in onverwachte situaties te kunnen redden en om plezier te hebben in het water.

Advies: regelmatig blijven zwemmen

Een kind dat het Nationale Zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. We beschouwen dit diploma als de Nederlandse Norm Zwemveiligheid. Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen en volwassenen die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt voor zich dat daarmee de veiligheid in het geding is. Zwemconditie houd je op peil door te zwemmen.

Meer weten over het zwem ABC? Kijk op www.allesoverzwemles.nl!

Inschrijven voor zwemles bij De Sypel?

Inschrijven voor zwemles kan vanaf een leeftijd van 4 jaar. Bij de receptie kunt u een inschrijfformulier ophalen of ter plekke invullen. 

 • Eén keer in de week een zwemles van 45 minuten.
 • Vaste zweminstructeur op een vaste zwemdag.
 • Kosten:          
  • € 16,00 inschrijfgeld en chipbandje (betaling bij inschrijving).
  • € 24,55 proef- en diplomazwemmen inclusief een medaille (betaling bij eerste zwemles).
  • € 102,50 voor één 10 lessenkaart (10 lessen in 11 aaneengesloten lesweken).
  • Optionele kosten van € 9,30 voor een samen op examen certificaat.

 • Eén keer per week een zwemles van 45 minuten.
 • Vaste zweminstructeur op een vaste zwemdag.
 • Zwemdiploma A binnen 18 maanden, vakanties en feestdagen niet meegerekend.
 • Kosten: € 505,00 all inclusive.
  • Exclusief inschrijfkosten. Inclusief proef- en diplomazwemmen, medaille en samen op examen certificaat.  
  • De inschrijfkosten en kosten voor het chipbandje van € 16,00 worden bij inschrijving betaald.
  • De overige kosten worden betaald bij de eerste zwemles.
  • Betaling in drie termijnen is eventueel mogelijk.

 • Eén keer per week een zwemles van 2 uur.
 • Kinderen die starten zijn minimaal 5 jaar. 
 • Kosten: € 718,00 (all inclusive)
  • Exclusief inschrijfkosten. Inclusief proef- en diplomazwemmen, medaille en samen afzwemmen certificaat.  
  • De inschrijfkosten en kosten voor het chipbandje van € 16,00 worden bij inschrijving betaald.
  • De overige kosten worden betaald bij de eerste zwemles.
  • Betaling in drie termijnen is eventueel mogelijk.
 • De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag en op zaterdagochtend.  

 • Eén keer per week een zwemles van 45 minuten.
 • Lessen op maandag-, dinsdag-, en vrijdagmiddag.
 • Maximaal 3 kinderen per les.
 • Kosten:          
  • € 16,00 inschrijfgeld en chipbandje (betaling bij inschrijving).
  • € 30,40 per losse les.
  • € 112,30 een 4 lessenkaart (4 lessen in 5 lesweken aaneengesloten).
  • € 17,85 voor diplomazwemmen inclusief medaille.
  • Optionele kosten van € 9,30 voor een samen op examen certificaat.

*Deze diplomagarantie geldt alleen bij een aanwezigheid van meer dan 90% in de 18 maanden (vakanties en feestdagen tellen hierbij niet mee).

**De diplomagarantie bij de 5 maanden cursus vervalt als er meer dan 3 lessen gemist zijn. Let op: Ieder jaar na de zomervakantie vindt er een prijsindexatie plaats. Wij hanteren de prijzen die gelden op het moment van de eerste zwemles.