Werken aan een energieneutraal zwembad

Het nieuwe zwembad wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Het oude zwembad was de grootste energiegebruiker binnen de gemeente. De Raad heeft daarom besloten dat het nieuwe zwembad volledig energieneutraal moet worden. En dat vraagt nogal wat.

Machiel Karels, adviseur duurzaam bouwen, legt uit wat er gaat gebeuren: “Het zwembad wordt goed geïsoleerd en voor de grootste energiegebruikers binnen het zwembad worden stevige maatregelen genomen. Aardgas is niet meer nodig omdat met behulp van warmtepompen de binnentemperatuur en de watertemperatuur op een comfortabel niveau blijven. Warmteverlies voorkomen we door met warmtewisselaars de warmte uit afgevoerde ventilatielucht en de warmte uit afgevoerd afvalwater terug te winnen en opnieuw te gebruiken. LED verlichting en het gebruik van energiezuinige pompen zorgen samen met deze maatregelen voor een zeer lage energievraag.

Extra zonnepanelen

Wat er aan energie nodig is komt in de eerste plaats van extra zonnepanelen op het dak van het zwembad en de nieuwe sporthal. Maar dat zal niet voldoende zijn. Machiel: “Om het zwembad volledig energieneutraal te krijgen zoeken we nog naar een extra locatie waar we meer zonnepanelen kunnen plaatsen. In 2021 hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.”

Ook waterbesparing is belangrijk. Het watergebruik in het zwembad is hoog maar wordt met gerichte maatregelen tot een noodzakelijk minimum beperkt. Ook dat helpt mee aan duurzame nieuwbouw van De Sypel.”

Naar overzicht